КАЛЪРФУЛ ЕООД е бенефициент по програма BG16RFOP002-2.083-0076 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии” осигурени от оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност”. Обща стойност на програмата 9 775 672,98 лв. европейско финансиране.

КАЛЪРФУЛ ЕООД е бенефициент по програма BG16RFOP002-2.073-0616-C01 “Преодоляване на неодтсига на средства и липсата на ликвидност настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” осигурени от оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност”. Обща стойност на програмата 173 000 000 лв. европейско финансиране.

EU 1 Official

BG16RFOP002-2.083-0076-C01 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” към проект №BG16RFOP002 – 2.015 – 0002 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКО И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)”

Главна цел – Повишаване на капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Получател на ваучер:

“КАЛЪРФУЛ” ЕООД

Ваучер тип 2, Група 1 “Ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг”

Обща стойност на ваучера: 20 000 лв., от които 17 000 лева европейско финансиране и 3 000 лева национално финанциране.

  • Начало: 30.09.2020г.
  • Край: 30.06.2021г.