Предмет:


Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „АЕ Арт енд Емоушън“ ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронният магазин „www.sharenoto.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.sharenoto.com (с изключение на линка към настоящите „Общи условия“), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези „Общи условия“.

Данни за доставчика:
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика:
www.sharenoto.com

Седалище и адрес на управление:

гр. Варна 9021, район „Аспарухово“, кв. „Галата”, местност „Патрабана“ 70 №008;

Адрес за упражняване на дейността:

гр. Варна 9021, район „Аспарухово“, кв. „Галата”, местност „Патрабана“ 70 №008;

Данни за кореспонденция:
Email: ae.art.and.emotion@gmail.com, тел: +359 887 73 63 92

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Политика за защита на личните данни на „АЕ Арт енд Емоушън“ ООД
Европейският съюз прие един документ, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., който е с цел да защити използването на лични данни. Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Регламентът нарича използването на лични данни ”обработване” и това може да бъде не само събирането им от нас когато ползвате услугите на сайта www.sharenoto.com („услугите“), но и всяко друго действие с тях.

Законосъобразност и прозрачност
Обработваме Вашите лични данни в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин:
– с цел да спазим задълженията си към Вас, когато предоставяме нашите услуги;
– с Ваше съгласие, когато това е необходимо;
–  с друга законосъобразна цел.
Вие сами решавате дали и как да използвате услугите ни.

Право на информиран избор
Предоставяме точна информация и даваме право на избор за типа лични данни, които събираме, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме.

Достъп до данните
Предоставяме разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас Ваши лични данни.

Ограничение на целите
Използваме Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

Сигурност на данните
За да защитим Вашите лични данни от злоупотреби, не ги предоставяме на никой, освен на куриерски фирми, които спазват закона.

Как използваме лични данни
„АЕ Арт енд Емоушън“ ООД използва лична информация, за да може да изпълним задълженията си към потребителите на www.sharenoto.com, на нашите услуги описани в Общите условия.

Какви данни събираме
Личните данни, които събираме от Вас, зависят от услугите, които използвате и включват следното:
Информация, която предоставяте директно:
– информация за обратна връзка (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).
– друга уникална идентифицираща информация – например данни, които ни предоставяте при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители.

Как опазваме данни
В „АЕ Арт енд Емоушън“ ООД въведохме разумни технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.

Упражняване на права и връзка с нас
Имате право на достъп до всички лични данни, които са ни предоставени, или които съхраняваме за Вас. Имате право също така да заявите коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването им.

Право на изтриване (правото да бъдете забравен)
При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием Вашите личните данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

Право на подаване на жалба пред надзорен орган
Ако мислите, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържете се с нас.
Можете да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях:
Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Тел: 00359 2 9153518

Промени в нашата Политика за защита на личните данни
Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от февруари 2024 г.

Използване на електронен магазин:
За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН sharenoto.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе/даде негови данни, които Доставчикът е посочил за необходими и/или избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
– името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
– с попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
– Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ
За преводи в лева [BGN]:
Банка: БАНКА ДСК
SWIFT (BIC): STSABGSF
Име на получателя: „АЕ Арт енд Емоушън“ ООД
IBAN на получателя: BG68STSA93000030586070
Приема плащания само в лева [BGN] от банки в България

Доставка:
Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. При финализиране на Вашата поръчка:
Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате, техните цени и цена на доставка.
Вие можете да въведете Вашите имена, телефон и адрес за доставка.
Доставката се извършва от куриерска фирма Еконт и Спиди.
Доставката се извършва до 5 работни дни.
Вие избирате начинa на доставка и начина на плащане.
След финализирането на поръчката на посочения от Вас email ще получите потвърждение със същата информация.

Цена на поръчката:
Крайната цена на поръчката се калкулира, като сбор от цените на поръчаните продукти и от нея се извадят отсъпките (ако има такива). Всички цени са крайни, в български лева с включено ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка. „АЕ Арт енд Емоушън“ ООД има правото да променя цените обявени в уеб сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените „АЕ Арт енд Емоушън“ ООД има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, но се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

Проблеми при изпълнение на поръчката:
Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.
Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
Липса на телефон за контакт с потребителя.
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

Начини на плащане:
Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера;
Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от www.sharenoto.com банкова сметка; при получаване на стоката не дължите плащане на куриера за продуктите (само за доставката).

Собственост върху продуктите в поръчката:
Всички продукти в поръчката са собственост на www.sharenoto.com до момента, в който потребителят приеме поръчката си от куриер или я е вземе от офиса ни. След получаване на поръчката потребителя става собственик на продуктите.

Право на отказ:
При упражняване правото на отказ, връщането на стоката е за сметка на потребителя
При индивидуална поръчка, Ползвателя не може да да употребява своето право на отказ.
При желание да предяви своето право на отказ, ползвателя е необходимо да попълни стандартен формуляр за упражняване на право на отказ /прил.6 отЗЗП/ в 14 дневен срок.

Връщане на стоки:
Ползвателят има право да върне закупената от него стока за собствена сметка в рамките на 14 дни от датата на закупуването й (датата на доставка). За целта стоките трябва да са в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.
При връщане на стоки ползвателя е длъжен да предостави всички документи удостоверяващи покупката. „АЕ Арт енд Емоушън“ ООД се задължава да върне заплатената от потребителя за всички върнати стоки сума при условие, че стоките отговарят на вида и условията за връщане посочени по-горе.

Прекратяване:
Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
–  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
–  едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

Рекламации:
www.sharenoto.com приема рекламация на стоки до 24 часа от получаването. Рекламации се приемат само на имейл или телефон на „АЕ Арт енд Емоушън“ ООД при предоставяне на следната информация и копия на документи: имена, телефон и имейл на потребителя – информация за закупената стока; име на стоката по стокова разписака или фактура, копие на касова бележка, стокова разписка или фактура; номер и дата на поръчката – подробно описани на проблема придружено със снимка.